Testiranje hrane

Domaće kašice ili kupovne kašice?

Svaki roditelj želi da se njegovo dete ispravno hrani i trudi se da mu to i pruži. Šta svako od nas smatra zdravom ishranom zavisi od informisanosti, stečenih vrednosti, ličnih stavova i ubeđenja, kao i godine rođenja. Na putu odrastanja već se nakon šestog meseca, kada dojenje i/ili adaptirano mleko više nije dovoljno za rast i razvoj, nameće novi izazov koji zahteva novi izbor.
Da li sami kod kuće spremiti kašicu ili kuputi već pripremljenu kašicu?

bebi kasice

Pri donošenju odluke i rešavanju ove dileme mogu pomoći sledeće smernice:

 1. Da li su namirnice koje su korišćene za pripremu sveže, kada su proizvedene i kako su transportovane i skladištene?
  Sveža namirnica omogućava više očuvanih hranljivih sastojaka i time bolju nutritivnu vrednost. Kod pripreme domaćih kašica vreme branja (ili klanja) se može saznati, dok u slučaju kupovnih kašica nije moguće doći do ove informacije.
 2. Da li su namirnice tretirane nekom hemijskom supstancom, na koji način i da li se ostaci nalaze u krajnjem proizvodu? Ukratko, je l’ prskano?
  Ukoliko se dođe do saznanja kojim je hemijskim sredstvima namirnica tretirana potrebno je imata znanje i o njihovom metaboličkom putu kroz plod i naš organizam. Potrebno je osloniti se na poverenje u proizvođača i prodavca ili  ukoliko to nije moguće proizvoditi za svoje potrebe.
 3. Da li je namirninica genetski modifikovana?
  U Srbiji nije dozvoljna proizvodnja i prodaja genetski modifikovane hrane, međutim nije jasno definisano kako se deklariše. Ukoliko nepoverenje preovlada može se umisliti i verovati da je svaka namirnica genetski modifikovana. Iz toga razloga najbolje je koristiti organsku hranu jer se u njoj sa sigurnošću može reći da ne sadrži genetske modifikovane organizme.
 4. Na koji način je životinja gajena i čime se hranila?
  Domaće životinje koje su pasle travu, kljucale po dvorištu i trčale po ceo dan bolji su izbor od onih koje su jele industrijsku hranu i živele u neadekvatnim prostorijama. U slučaju velikih proizvođača mesa neisplativo je proizvoditi po prvom principu zbog čega je bolje odlučiti se za ličnu gajenje ili kupovinu mesa od osobe od poverenja. 
 5. Da li su namirnice ili pripremljene kašice mikrobiološki stabilane? Ukratko, je l’ pokvareno?
  Pitanje koje je našim precima zadavalo mnogo više problem nego nama danas jeste očuvanje zdrave namirnice koja nije zahvaćena mikrobiološkim kvarom. Prvo je potrebno voditi računa da sirovine od koih se pravi kašica nisu zahvaćene kvarom a zatim voditi računa da pripremljena kaša nije podlegla mikrobiološkom kvaru. Skladištenje na nižoj temperaturi namirnica, pasterizacija kašica i upotreba u odgovarajućem roku su siguran način da kašica ne bude pokvarena.
 6. Da li je namirnica ili gotov proizvod proizveden po principima organske proizvodnje?
  Kontrolisano korišćenje aditiva koji nisu štetni po ljudski organizam, nekorišćenje genetski modifikovanih organizama, prioretizacija domaćih autohtonih sorti i sorti tolerantnih na prouzrokovače bolesti i štetočine, nekorišćenje azotnih đubriva i još niz principa organske proizvode čine zdravijim. Spisak proizvođača organske hrane i uvoznike organskih proizvoda mogu se naći ovde.

Ni domaće ni kupovne kašice ne mogu zadovoljiti sve kriterijume zdrave ishrane i da se isključivošću ne može pružiti najbolje. Svaki roditelj potrebno je da sagleda sopstvene i porodične navike, tempo života i finansijske mogućnosti, i iskoristiti prednosti i jednih i drugih.

Prednosti domaćih kašica:

 • Namirnici je poznata svežina (može se znati i poreklo ukoliko je sami uzgajate ili je namirnica sertifikovani organski proizvod)
 • Sloboda pravljenja obroka sa željenim odnosom namirnica i željenim sastavom što znači da je moguće napraviti obroke veće nutritivne vrednosti
 • Izlaganje visokim temperaturama samo onih namirnica za koje je to neophodno, a time je moguće čuvanje više hranljivih materija
 • Cena kašice pripremljene kod kuće je značajno niža

Prednosti kupovnih kašica:

 • Mikrobiološki su stabilne jer su pasterizovane i zbog toga se mogu nositi na putovanja i u duže šetnje
 • Kvalitet je kontrolisan, jer se vrši niz laboratorijskih provera mikrobiološke i hemijske ispravnosti namirnice
 • Kašicama koje su sertifikovani organski proizvod je poznato poreklo i nivo kvaliteta

Naravučenije:
Pri donošenju ove odluke argumenti se traže u prirodnim naukama, ali se ne može “preseći” bez emocija i društvenih odnosa. Nekome moramo verovati, bilo sebi, ljudima, kompanijama, a od toga kome verujemo zavisiće i odgovor na ovo pitanje.

About the author

Jelena Smiljković Nikolić

2 Comments

Unesi svoje mišljenje