Testiranje hrane

E-dukacija o E-brojevima

U proteklim vekovima najveći problem u ishrani ljudskog roda je bio kako sačuvati hranu od štetočina, bakterija, plesni, patogenih mikroorganizmi koji izazivaju kvarenje i trovanje hrane. U XX-om veku smišljeni su mnogi preparati za zaštitu i očuvanje trajnosti – pesticidi, fungicidi, aditivi i još svašta nešto što je rešilo taj dugovekovni problem.

Kako to već biva ljudski rod je otišao u krajnost, a znamo da ne valja kad se ide iz krajnosti u krajnost. Malo smo preterali sa tom zaštitom (plus smo postali i razmaženi) pa poslednjih 15 godina sve češće tragamo za prirodnom i neobrađenom hranom.

Evo malog slikovitog osvrta na jednu od razlika između prirodne i industrijske hrane o kojoj se sa vremena na vreme diskutuje.

Edukacija o E brojevima - Infografika

Za one koji žele da se još detaljnije informišu i saznaju tačno šta je koji E broj preporučujem ovaj sajt.

About the author

Jelena Smiljković Nikolić

4 Comments

Unesi svoje mišljenje